READY FIRE AIM – Unlockdown

In 2021 willen Facebook en Google pas weer fulltime naar kantoor, in tegenstelling  tot Elon Musk die het Tesla hoofdkantoor wil verplaatsen om ZSM naar kantoor te kunnen. Opvattingen en interventies verschillen enorm per bedrijf tijdens deze crisis. Mark Rutte zei het al: “we moeten beslissingen maken met 50% van de kennis”. De omgeving verandert dusdanig snel en hevig dat besluiten uitstellen ook geen optie is. Hoe anticipeer je op de bewegende context en bewegende doelen?

 

Iedereen ziet de grote veranderingen door de corona-pandemie. We zijn overrompeld door het tempo van besmetting, de druk op de zorg en het gezondheidsrisico. Het Centraal Planbureau (CPB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwachten dat de Nederlandse economie te maken krijgt met een ongekende krimp van misschien wel -/-8 procent. Iedereen merkt consequenties: de 1,5-meter-economie, geen aanvoer van middelen, ontslagen, of enorme toename in de vraag (Fitness, gameconsoles, plexiglas).

 

Wanneer bedrijfsplannen weer grip krijgen door een passende manier van werken en de juiste richting, dan komt er veel opgekropte energie en dadendrang vrij. Om in de modus operandi te komen die past bij de snel veranderende situatie is een nieuwe manier van werken nodig. Een manier om sneller aan te passen en sneller te leren. Perfect uitgekiende plannen passen niet meer, sneller starten is sneller leren en verbeteren. Zorg voor slimme laagdrempelige metingen om de koers te bepalen en aan te passen.

 

UNLOCKDOWN:

READY             –        Plannen & Definiëren

FIRE                 –        Experimenteren

AIM                   –        Raak/mis = beter leren

 

 

READY – Plannen en definiëren

Er komt met de nieuwe start na de lockdown veel opgekropte energie vrij en dadendrang op gang. Bedrijven die erin slagen goede scenario’s uit te werken, in planningen en maatregelen, hebben een aanzienlijk concurrentievoordeel. Raak niet in paniek, overhaast niet en kom met een doordacht plan met verschillende scenario’s. Zonder meting is alles goed en tegelijk fout. Stel duidelijke doelen, resultaten en verantwoordelijkheden. Plan de cyclus en beslismomenten!

 

Doelen:

 • Rootcause + significante (klant)waarde = concreet doel
 •   Vraag 5 x waarom
 •   Bondige business case
 •   Prioriteer – begin: hoogste waarde / laagste investering

 

Resultaten:

 • Definieer en kwantificeer de hoofd resultaten
 • Schrijf 3 scenario’s (positief/gemiddeld/slecht) en de SOLL
 • Helder kort tijdspad met resultaten en cyclisch leren
 • Implementatie

 

Verantwoordelijkheden:

 • De directie is accountable en betrokken
 • Het mandaat zorgt voor spoedige oplossingen
 • Verzamel Top trusted team

 

 

FIRE – Experimenteren en leren

De exponentieel veranderende wereld kan niet zonder spoedige acties. Stilstand is achteruitgang, of zelfs in overtreding met nieuwe maatregelen. Er is te veel spoed om een perfect plan neer te leggen en alles uit te werken. Daarnaast verandert de context dusdanig snel en heftig, dat de verbeteringen weer verbeterd dienen te worden. Start experimenten met de meeste waarde en de minste kosten, schaal de experimenten op. Kom met werkende/tastbare voorstellen bij een (internet)klanten panel en toets de waarde. Hieronder enkele voorbeelden om mee te experimenteren, actie!

 

Selectief besparen

Niet weer die kaasschaaf! De best presterende bedrijven besparen bewust selectief op kostenonderdelen door operationele efficiëntie en daarmee onnodige (personeels-) kosten terug te dringen. Door het getimed herstructureren, Elimineren Simplificeren Standaardiseren en Automatiseren (ESSA) van de legacy systemen en processen. Denk aan: integratie van ERP/platforms, automatisch koppelen van tooling, of afstoten van niet primaire processen en systemen. Dan worden kosten precies en weloverwogen aangepakt. Een ander perspectief om aan te houden om effectief te besparen is die van de klant. Wat voegt waarde toe en in welke mate? Data kan het antwoord geven, anders de klanten zelf. Een snelle reactie is nodig, maar wees je bewust van de lange termijn impact van drastische bezuinigingen op innovatie, groei en reputatie bij klanten, en bij (toekomstige) werknemers.

 

Medewerkers – kosten en groei

Veel bedrijven hebben een beperking in hun inkomsten. De draaiende motor en het groeipotentieel en meestal de hoogste ‘kostenpost’: de mensen in het bedrijf. Dit heeft  vaak een directe weerslag  op de bezetting. Zorg dat de investering aansluit bij de prognoses en bij de strategie en groei NA de crisis. Een snelle én gedegen analyse ligt hieraan ten grondslag.

Makkelijk gezegd… complex en onontbeerlijk. Door je mensen maximaal in te zetten en zo met een nieuw elan en vuur nog beter samen te werken. Stimuleer het lerend vermogen door juist nu meer te experimenteren. Zorg voor lenigheid in denken door de context uit te leggen en de veranderingen in de markt aan te geven. Daarmee help je de klantfocus, je bouwt kennis en ervaring op en je focust op mogelijkheden en kansen. En versnellen kan door het plaats-onafhankelijk werken en samenwerken. Digitaal en op afstand samenwerken zal het nieuwe normaal worden. Blijf investeren in en vertrouwen geven aan je mensen.

 

Research & Development – klantwaarde

Waarom klinkt R&D direct als (overbodige) kosten? Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod is de waarde van iedere organisatie. De snel veranderende vraag, vraagt om verandering in het aanbod. Ontdek en ontwikkel klinkt beter. Kijk naar alle webshops en ‘support your locals’-acties, tot cloud solutions en digitalisering van (samen)werkprocessen. Ondanks alle uitdagingen is er een helder gezamenlijk doel: relevant zijn! Open het gesprek met genoeg (interne) klanten, begrijp de belangen en veranderingen, vraag naar de verwachtingen. Ontwikkel een passend aanbod bij de vraag en blijf kort cyclisch in contact met de klant over het aanbod. Ontdek en ontwikkel, start nu!

 

Digitalisering, Inzicht en Artificial Intelligence.

De structurele oplossing is om sneller feitelijk te leren middels: digitalisering, inzicht en AI. Data en succes van organisaties is onlosmakelijk verbonden.

Leg het fundament met een ‘no hands strategie’ voor de primaire processen, dit zal data opleveren. Start ‘use cases’ met de data om nieuwe en betere inzichten te creëren, dwars door de silo’s heen! Als de waarde groeit moet de investering ook groeien, wat de kwaliteit en snelheid ten goede moet komen. Als de kwantiteit en kwaliteit van de data groot genoeg is kan AI / Machine Learning in worden gezet voor complexere en meer betrouwbare voorspellingen. Begin weer met ‘use cases’ en bouw vanuit daar. Acteer beter en sneller op volgende significante veranderingen, want die zijn onvermijdelijk.

 

 

AIM – raak/mis = beter leren!

Door de volatiele en significante veranderingen zijn snelle en gerichte acties nodig. READY: Begin met een kernachtig plan met de hoogste waarde en minste investering. FIRE: Schaal de experimenten op en zorg voor nieuwe inzichten in de rootcauses en mogelijke (klant)waardes.

Alle experimenten dienen te worden geconcretiseerd in kort cyclische plannen. Hierdoor worden sneller resultaten geboekt, waardoor sneller data/klant waarde gedeeld kan worden. Vanuit hier kan een Go, NO-go, of heroriëntatie besloten worden.

 

Kick-off –  WEEK START

 • Doel & scenario’s van het experiment
 • Verantwoordelijkheden
 • Planning
 • Resultaten

Tussentijds

 • Wees proactief en ga voorbij verantwoordelijkheid naar waarde
 • Zoek elkaar op, spreek elkaar aan.

 

Resultaat updates – WEEK EINDE

 • Planning, doelen en budget
 • Tussentijdse scenario’s score (Go/No-go)

 

Afronding

 • Rootcause en klantwaarde – Scenario’s score (Go/No-go)
 • No-go = leren van fouten en nieuwe kansen uitrollen
 • Go = implementeren + reflecteren op fouten en kansen

 

“Blijf scherp op nieuwe kansen en sterktes” is een altijd geldend adagium als organisatie. In deze bizarre tijden van snelle veranderingen van regelgeving tot cash positie is een plan onontbeerlijk, een actie ondernemen kan niet worden uitgesteld, een vinger aan de pols houden zorgt voor cyclische verbetering. De wereld blijft exponentieel veranderen, zorg dat je er klaar voor bent. Leer sneller en beter dan voorheen.

 

 

Actie: Ready, Fire, Aim!

 

Gezien de grote druk door de lockdown en de komende voorzichtige herstart hebben we als BALKENENDE Personal Intelligence graag onze inzichten en ervaringen in dit artikel gedeeld.  Mouwen opstropen, aan de slag. Het is nu is niet het moment voor leiders om stil te staan. Beginnen en leren is de beste manier om als organisatie te ontwikkelen en te groeien. ‘Ready, fire, aim!’ is de juiste manier om in balans en sneller te leren. Factbased en dus data driven. De call to action is: “start now”. Barrières voor snel leren weg te nemen en te starten met betere manieren van werken. Het intelligent gebruiken van onzekerheid en risico’s (met feitelijke data) leidt tot betere bedrijven, betere klantbediening en je teams te helpen meer te focussen. En dan is doorstarten met digitalisering, data en artificial intelligence een noodzakelijke manier inkomsten te verhogen, kosten te verlagen en kwaliteit te verbeteren.

 

Of om Winston Churchill goed te quoten: “Never let a good crisis go to waste”!